Finanțare de 46.000.000 Euro pentru ONG-uri în următorii 6 ani prin programul Active Citizens Fund România!

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și partenerii săi au lansat astăzi în România programul Active Citizens Fund, care va oferi organizațiilor neguvernamentale finanțare în valoare totală de 46.000.000 Euro în următorii 6 ani.

 Programul se va derula pe o perioadă de 6 ani. În cadrul acestuia se vor lansa 11 apeluri de proiecte, începând din această toamnă, în cele 6 domenii de asistență:

  • Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență;

  • Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen;

  • Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile;

  • Egalitate de gen și violență bazată pe gen;

  • Mediu și schimbări climatice;

  • Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor.

Incluziunea tinerilor este o prioritate în toate aceste domenii de asistență. O atenție specială este acordată și creșterii capacității grupurilor vulnerabile pentru care va fi alocat 33% din bugetul de granturi.

Evenimentul de lansare a programului, care a avut loc la Banca Națională a României în această după-amiază, s-a desfășurat în prezența reprezentanților Guvernului Norvegian, a Ambasadei Regatului Norvegiei în România și ai Oficiului Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene, precum și a peste 150 de reprezentanți ai societății civile din România și Uniunea Europeană și a altor instituții partenere. Discuțiile au oferit o imagine de ansamblu asupra situației sectorului neguvernamental din România și Europa, precum și a principalelor direcții de susținere a organizațiilor societății civile prin Programul Active Citizens Fund.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns