Avocat – Contestație la Executare

Strinu Simion Mihaela  – Avocat Specializat în Contestație la Executare

Executarea silită se poate anula.

În cazul în care ești executat de recuperatori de creanțe, instituții financiare sau de o persoană fizică, poți contesta executarea.

Recapătă-ți liniștea și siguranța zilei de mâine.

Executarea silită constă în:

  • solicitarea achitării unei sume de bani
  • desființarea unei plantații sau construcții
  • predarea unui bun ori folosință
  • respectiv alte măsuri admise de legislația în vigoare din România.

Acest proces se desfășoară numai pe baza unei hotărâri judecătorești sau al unui titlu executoriu. Procedura nu se poate declanșa în lipsa unei astfel de hotărâri. Cu excepția hotărârilor executorii provizorii sau a încheierilor executorii. Fiecare hotărâre judecătorească va fi pusă in executare numai în cazul în care este investită cu formulă executorie.

Onorariul se va stabili în funcție de complexitatea
speței, însă nu va fi mai mic de 1500 lei.

  • cereri de suspendare a executării silite provizorii

Onorariul se va stabili în funcție de complexitatea

speței, însă nu va fi mai mic de 1000 lei.

  • cereri de întoarcere a executării silite

Onorariul se va stabili în funcție de complexitatea

speței.

Accesibil

Ne adresăm tuturor persoanelor fizice și juridice din România.

Experiență

Suntem specializați în contestații la executări de 12 ani.

Rată de succes

Luăm doar dosare câștigătoare.

Contestă executarea în termen de 15 zile de la comunicarea actelor și vei câștiga! 

În acest episod al emisiunii de educație juridică, am discutat împreună cu Oana Roman cum se poate anula o executare silită.

Aici sunt detaliate spețele cu titlu informativ, prezentate și în video. Ia legătura cu noi pentru a afla soluția la speța ta! Nu uita doar mergând în instanță vei câștiga!

Avocat Contestatii la executare

• Speța 1

Credit de nevoi personale acordat la data de 01.01.2011-01.01.2016

La data de 03.12.2015 banca declară scadent creditul.

Conform art. 706cpc, dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.

În speță, termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită este calculat de la data de 03.12.2015,  a declarării scadenței anticipate a creditului, până la momentul formulării cererii de executare. Deci, în cazul nostru, în data de 06.03.2019, contractul de credit își pierde puterea executorie.

Chiar dacă se cesionează creditul/creanța, prescripția intervine.

• Speța 2

Un contract de credit cu doi codebitori

Executorul judecătoresc pune în executare contractul de credit. Un codebitor este găsit cu venituri, iar celălalt  nu are niciun venit.

Un codebitor este executat, iar cel care nu are venituri formulează contestație la executare. I se admite contestația și se constată că suma este prescrisă.

Această sentința este opozabilă și celuilalt codebitor care poate cere întoarcerea sumelor poprite.

• Speța 3

Contestații împotriva Deciziilor emise de ANAF

 Se efectuează în termen de 15 zile de la comunicare. În cazul în care titlurile executorii nu au fost comunicate corect la domiciliu sau la sediu, se poate cere repunerea în termenul de a formula contestația.

Motivele de anulare a titlurilor executorii sunt numeroase:

  • Actele de comunicare a titlurilor executorii au fost întocmite greșit;
  • Sumele menționate în titlurile executorii sunt prescrise;
  • Sumele nu sunt certe, lichide și exigibile etc.

Pentru a afla părerea unui avocat specializat în constestări la executare, contactează-ne sau completează formularul de mai jos:

Trimiteți-ne e-mail