fbpx

Evacuare și Repunere în Posesie

Atunci când chiriașul nu își îndeplinește obligația de plată a chiriei și nici nu dorește

să elibereze de bună voie imobilul ocupat, provoacă distrugeri imobilului sau i-a

schimbat destinația stabilită prin contractul de inchiriere, ce poți face?

Acțiunea în evacuare reprezintă acțiunea cel mai des întalnită în raporturile

juridice locative, prin care partea îndreptățită (locatorul) poate solicita instanței

judecătorești restituirea dreptului de folosință asupra bunului imobil dat în folosință unei alte persoane (locatarului/chiriașului)

Poate intenta această acțiune locatorul (persoana care a închiriat sau a dat în

folosință bunul) împotriva locatarului (chiriasului), pentru a obtine evacuarea

locatarului din locuinta, pentru urmatoarele motive:

– neplata chiriei la termen timp de trei luni consecutive

– locatarul strică bunurile din locația închiriată

– locatarul are un comportament necorespunzător

– locatarul și-a pierdut dreptul locativ

–  la expirarea contractului locatarul refuză să predea locuința

– imobilul necesită reparații urgente

– înstrăinarea imobilului numai în cazul când contractul de locațiune

prevede o asemenea clauză expresă

– proprietarul a obținut autorizație de demolare a imobilului

Exemple procese câștigate

Serviciile noastre:

  • notificări

Onorariul este de 250 lei/ notificare.

  • acțiunea in instanță

Onorariul se va stabili în funcție de complexitatea speței,

însă nu va fi mai mic de 1800 lei.

© Drepturi de autor - Cabinet Individual de Avocat