Cabinet Individual de Avocat Strinu Simion Mihaela și Asociații este o societate românească de avocatură specializată în domeniul dreptului afacerilor, constituită dintr-o echipă de avocați profesioniști.

 

 

Drept Civil

– partaj și coproprietate;
– succesiuni și testamente, donații;
– nulitate, reziliere sau rezoluțiune contract;
– consultanță și redactare contracte civile;
– dreptul de proprietate revendicări;
– răspundere civilă contractuală si delictuală;
– gaj, ipotecă;
– contracte închiriere, vânzare-cumparare, etc.

Drept Comercial

– societăți comericale, constituiri, sedii secundare, modificări etc;
– dizolvare și lichidare;
– litigii ale acționarilor (renunțare părți sociale, împărțirea profitului/dividentelor);
– PFA constituiri, modificări, etc.
– reorganizare judiciară și faliment;
– depunerea planului de concordat preventive;
– licitații;
– fuziuni și achiziții;

Dreptul familiei

– pensie de întreținere;
– divorț;
– încredințare minor;
– acțiune privind stabilirea paternității;
– adopția;
– partaj bunuri commune;

Contencios Administrativ

– eliberare plan urbanistic zonal;
– eliberare autorizații de construcții;
– contract de concesiune;
– contract închiriere;
– emitere acte, etc.

Dreptul Muncii și Asigurări Sociale

– drepturi salariale;
– restituire carnet de muncă;
– încheiere contract de muncă;
– discriminare la locul de muncă;
– comunicare acte;
– constituire reprezentanți ai salariaților/sindicat;
– asistență și reprezentare salariați in raport cu patronatul;
– asistență și reprezentare angajator în raport cu sindicatul și salariații;
– întocmire contract colectiv de muncă, contract individual de muncă, regulament intern, decizii angajare, concediere, suspendare, reangajare, sancționare;
– efectuare cercetare disciplinară si întocmire referat cu măsuri concrete;

Plângeri împotriva procesului-verbal de contravenție

– pentru amenzi de circulație;
– pentru amenzi prevăzute de legi speciale (în domeniul construcților, deșeurilor menajere și industriale, autorizațiilor sanitar-veterinare, de mediu, economic, etc)