fbpx

Insolvența

Insolvența este definită în Legea nr. 85/2014 ca fiind starea patrimoniului debitorului

care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata

datoriilor certe, lichide și exigibile.

– această  stare este evidentă atunci când debitorul nu a plătit datoria sa față

de unul sau mai mulți creditori la 60 de zile de la data scadentă

– insolvența este iminentă în momentul în care este dovedit faptul că

debitorul nu va fi capabil să plătească la data scadentă datoriile

exigibile angajate, cu fonduri bănești

Căile de realizare a procedurii insolvenței: 

 1. Procedura generală este procedura de insolvență prin care un

debitor intră, după perioada de observație, succesiv, în procedura de

reorganizare judiciară și în procedura falimentului sau separat,

doar în reorganizarea judiciară, ori doar în procedura falimentului

2. Procedura simplificată este procedura de insolvență prevazută

de Legea nr. 85/2014 prin care  debitorul care îndeplinește condițiile

prevăzute la art. 38 alin. (2) intră direct în procedura  falimentului,

fie odată cu deschiderea procedurii insolvenței, fie după o perioadă de

observație de maximum 20 de zile

3. Procedura reorganizării judiciare este acea modalitate de realizare

a procedurii insolvenței ce se aplică debitorului, persoană juridică,

în vederea achitării datoriilor acestuia, respectând programul de plată a creanțelor

 4. Procedura falimentului este acea procedură de insolvență care se aplică

debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului,

fiind urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

Serviciile noastre:

  • cereri de deschidere a procedurii de insolvență
  • contestații și cereri în procedura insolvenței

Onorariul se va stabili în funcție de complexitatea speței.

Facebook Comments
© Drepturi de autor - Cabinet Individual de Avocat