google-site-verification=MUF-g_fUGqtPxzEJRWhsz1X-s6mk_wmABsDcd_-bNZQ

Executarea silită

Executarea silită constă în solicitarea achitării unei sume de bani, desființarea unei plantații sau construcții, predarea unui bun ori folosință acestuia respectiv alte măsuri admise de legislația în vigoare din România.

Acest proces se desfășoară numai pe baza unei hotărâri judecătorești sau al unui titlu executoriu. Procedura nu se poate declanșa în lipsa unei astfel de hotărâri. Cu excepția hotărârilor executorii provizorii sau a încheierilor executorii fiecare hotarare judecătorească va fi pusă in executare numai în cazul în care este investită cu formula executorie.

Serviciile noastre:

  • contestații la executare

Onorariul se va stabili în funcție de complexitatea
speței, însă nu va fi mai mic de 1500 lei.

  • cereri de suspendare a executării silite provizorii

Onorariul se va stabili în funcție de complexitatea

speței, însă nu va fi mai mic de 1000 lei.

  • cereri de întoarcere a executarii silite

Onorariul se va stabili în funcție de complexitatea

speței, însa nu va fi mai mic de 1400 lei.

Facebook Comments
© Drepturi de autor - Cabinet Individual de Avocat