fbpx

Carte Funciară

Oferim asistență în ceea ce privește înscrierea și radierea din cartea funciară

atât a drepturilor reale (drept de proprietate, superficie, servitute, uzufruct, uz și abitație),

cât și a diverselor fapte juridice, reprezentând clienții pe parcursul tuturor etapelor

necesare în fața Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară competent.

În situațiile în care rezolvarea situației pe cale administrativă este imposibilă sau

aceasta nu a oferit rezultatul dorit, asigurăm asistența și reprezentarea în fața

instanțelor de judecată în cadrul plângerilor sau a diverselor acțiuni de carte funciară.

Serviciile noastre:

  • eliberarea extraselor de carte funciară
  • cereri de reexaminare și plângeri împotriva încheierilor de carte funciară
  • notare litigiu/contracte in cartea funciara

Onorariul se va stabili în funcție de
complexitatea speței, însă nu va fi mai mic de 650 lei.

  • plângeri împotriva notarii/radierii din cartea funciară

Onorariul se va stabili în funcție de complexitatea speței,

însă nu va fi mai mic de 1400 lei.

  • radiere din cartea funciară

Onorariul se va stabili în funcție de complexitatea
speței, însă nu va fi mai mic de 1400 lei.

Facebook Comments
© Drepturi de autor - Cabinet Individual de Avocat