Inspirati de Pasiune, Orientati spre Rezultate

Principiile fundamentale în exercitarea profesiei de avocat: independența, demnitatea, integritatea, loialitatea, secretul profesional și libertatea de apărare. Cinstea, probitatea, loialitatea, dedicația și veracitatea sunt virtuți care trebuie să fie indispensabile activității avocatului. Ele fundamentează relațiile necesare de încredere avocat-client și constituie baza cinstei și
Read More